Czy kiedykolwiek wykonywaliście reprodukcję fotografii, grafik, rysunków za pomocą skanera?


Jeśli tak, wiecie, jak łatwo po drodze zgubić właściwe kolory. Zeskanowany plik wcale nie wygląda, jak jego oryginał. Gdzie jest problem? W fabrycznej automatyce.
Aby uzyskać zgodność kolorystyczną należy wykonać profil skanera, czyli porównać wartości koloru na skanie i wartości wzorcowe. Na podstawie różnicy tych parametrów oprogramowanie wylicza poprawkę, która jest stosowana już na etapie przetwarzania analogowo-cyfrowego.

Naszym wzorcem był X-Rite Color Checker Passport, profil wygenerowaliśmy za pomocą oprogramowania X-Rite i1 Scanner efekty możecie zaobserwować na poniższym porównaniu (nałożony na siebie skan bez zarządzania barwą oraz z wykorzystaniem wygenerowanego profilu, próbki podzielone na pół)

Paste your AdWords Remarketing code here